Trang chủ Cẩm nang Hóa đơn lập trong thời gian chuyển đổi doanh nghiệp chưa bắt buộc đóng dấu tên mới

Hóa đơn lập trong thời gian chuyển đổi doanh nghiệp chưa bắt buộc đóng dấu tên mới

Công văn số 45536/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)Theo Công văn này, trong thời gian làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, nếu Công ty có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được phép sử dụng tiếp hóa đơn và con dấu cũ

Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển đổi, Công ty phải đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ trên hóa đơn và gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights