Trang chủ Cẩm nang Được phép đóng dấu “thời hạn thanh toán” trên hóa đơn

Được phép đóng dấu “thời hạn thanh toán” trên hóa đơn

Công văn số 1003/CT-TTHT ngày 2/2/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 , cơ sở kinh doanh được phép tạo thêm các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn nhưng phải đảm bảo phù hợp với pháp luật và không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc

Theo đó, trường hợp Công ty khi lập hóa đơn có đóng dấu thêm thông tin điều khoản và thời hạn thanh toán (là nội dung không bắt buộc) tại tiêu thức “hình thức thanh toán”, nếu thông tin này không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn thì hóa đơn vẫn được chấp nhận để kê khai thuế

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights