Trang chủ Cẩm nang Đóng dấu tên mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Đóng dấu tên mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Công văn số 1078/CT-TTHT ngày 8/2/2017 của Cục Thuế TP. HCM về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty thay đổi tên nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp các hóa đơn còn tồn in sẵn tên cũ thì thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tên cũ và gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights