Trang chủ Cẩm nang Các vấn đề thường gặp trong quản trị thương hiệu

Các vấn đề thường gặp trong quản trị thương hiệu

Sở hữu thương hiệu mạnh là điều mong ước của tất cả doanh nghiệp. Tuy nhiên xây dựng thương hiệu là một đầu tư khá vô hình trong khi đòi hỏi nhiều nguồn lực và tiền bạc. Việc đầu tư sẽ rất lãng phí nếu thiếu chiến lược đúng đắn.
Phạm vi chúng tôi tư vấn có thể là một dự án mang tính toàn diện tất cả các vấn đề trong quản trị thương hiệu hoặc một vài vấn đề đơn lẻ tùy theo nhu cầu và tình hình của doanh nghiệp, các vấn đề thường gặp là:

1.  Chuẩn hoá và định vị thương hiệu (Brand identity & positioning)

 • Hiện nay thương hiệu được Người tiêu dùng và các tổ chức cảm nhận thế nào?
 • Lợi ích cảm xúc và chức năng thương hiệu là gi?
 • Thông điệp thương hiệu ra sao?
 • Định vị thuơng hiệu thế nào giữa các đối thủ và khách hàng mục tiêu?
 • Thuơng hiệu định vị có nhất quán với chiến lược tiếp thị toàn diện không?
 • Thương hiệu được lien tưởng thế nào? Nhân cách hoá thương hiệu?
 • Các thiết kế chuẩn hóa? Logo, màu sắc, loại & kích thước chữ?
 • Chuyển tải chiến lược thương hiệu ra hành động thế nào?

2.   Tổ hợp và cấu trúc cây thương hiệu (Brand architecture & portfolio)

 • Hiện tại tổ hợp các thương hiệu và cấu trúc cây thương hiệu có tối ưu không?
 • Cây thương hiệu hiện tại có hỗ trợ các mục tiêu/tiềm năng kinh doanh ?
 • Công ty có cần xem lại việc tổ chức cây thương hiệu? Một thương hiệu chính HAY nhiều thương hiệu độc HAY thương hiệu phụ?
 • Cây thương hiệu thích hợp nhất cho điều kiện & tiếm năng công ty?
 • Bao nhiêu thương hiệu thì tốt? và các thương hiệu liên kết thế nào?
 • Công ty có cần thương hiệu mới hay mở rộng thương hiệu hiện tại?
 • Phân bổ ngân sách thương hiệu thế nào?

3.   Hoạt động thông tin thương hiệu đồng bộ (Intergated communication mix)

 • Mục tiêu thương hiệu là gì? Liên kết với mục tiêu kinh doanh công ty ra sao?
 • Qúa trình chuyển tải mục tiêu thành hành động ?
 • Hoạt động gì? tổ hợp các hoạt động gì? hiệu quả nhất trong các hoạt động: quảng cáo, tiếp thị trực tiếp, tổ chức sự kiện, PR, khuyến mãi, trực tuyến…
 • Phân bổ ngân sách thế nào giữa các hoạt động để hiệu quả nhất?
 • Triển khai các hoạt động một cách chuyên nghiệp ra sao?
 • Giám sát và đo lường kết quả các hoạt động?

4.   Triển khai và đo lường kết quả hoạt động thương hiệu

 • Tuyển chọn các đối tác tiếp thị?
 • Phát triển các mô tả thương hiệu/hoạt động chuyên nghiệp cho đối tác?
 • Quản lý đối tác để đảm bảo việc triển khai đúng với chiến lược?
 • Đo lường kết quả hoạt động thương hiệu ra sao?

5.   Chiến lược xây dựng thương hiệu: Đây là dự án tổng hợp của các dịch vụ trên, bao gồm

 • Chuẩn hoá và định vị thương hiệu
 • Tổ hợp và cấu trúc cây thương hiệu
 • Hoạt động thông tin thương hiệu đồng bộ
 • Triển khai và đo lường kết quả hoạt động

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights