Trang chủ Cẩm nang Bảng kê giao hàng vẫn phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua

Bảng kê giao hàng vẫn phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua

Công văn số 43263/CT-HTr ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (1 trang)

Theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty xuất hóa đơn có kèm theo bảng kê giao hàng thì bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… ngày… tháng… năm…” và trên bảng kê phải có đầy đủ chữ ký của người bán, người mua như hóa đơn

Tuy nhiên, trên bảng kê không phải đóng dấu của khách hàng hoặc đóng dấu “bán hàng qua điện thoại”

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights