Trang chủ Cẩm nang Bán hàng giao đến công trình ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai

Bán hàng giao đến công trình ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai

Công văn số 3193/TCT-KK ngày 19/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế GTGT vãng lai (2 trang)

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hóa với điểm giao hàng tại công trình ngoài tỉnh thì đây không phải hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Theo đó, Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai tại địa phương giao hàng mà vẫn khai nộp thuế tại trụ sở chính.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights