Trang chủ Tin tức Những nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Những nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Theo thông báo từ cục thuế TP. Hà Nội, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử, doanh nghiệp không cần phải đăng ký, thông báo phát hành hay chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Đồng thời, doanh nghiệp được tự thiết kế phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có thể tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các nội dung trên chứng từ khấu trừ thuế điện tử bắt buộc phải có gồm:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự của chứng từ khấu trừ thuế.

b) Tên, địa chỉ, MST của người nộp.

c) Tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế).

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận.

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.

g) Họ tên, chữ ký điện tử của người trả thu nhập.

Trong thời gian doanh nghiệp chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì có thể sử dụng chứng từ giấy tự phát hành, không cần mua của cơ quan thuế.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights