Trang chủ Tin tức 5 điểm mới khi hộ kinh doanh được liên thông đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế

5 điểm mới khi hộ kinh doanh được liên thông đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế

Tổng cục Thuế thông báo vào ngày 28/6/2023 sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để triển khai quy trình giải quyết liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh kèm đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông báo số 439/TB-TCT ngày 23/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức hội nghị tập huấn liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh (18 trang).

So với quy định cũ, quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 1/7/2023 theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có một số điểm mới sau đây:

– Cho phép hộ kinh doanh thực hiện liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Mã số hộ kinh doanh được cấp đồng thời là MST của hộ kinh doanh. Trước đây, hộ kinh doanh có 02 mã số gồm mã số hộ kinh doanh do cơ quan ĐKKD cấp và MST do cơ quan Thuế cấp.

– Các hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT; đồng thời chỉ cần nộp tại một cơ quan là cơ quan ĐKKD hoặc nộp trực tuyến; trước đây phải nộp tại 02 cơ quan (cơ quan ĐKKD và cơ quan Thuế).

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh; trước đây là 02 Giấy khác nhau.

– Để đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo, hộ kinh doanh chỉ cần gửi thông báo cho cơ quan ĐKKD cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh, không phải nộp thêm hồ sơ cho cơ quan thuế.

Theo kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng TMS thành 02 giai đoạn:

– Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7/2023), nâng cấp hệ thống TMS để đáp ứng việc triển khai các giao dịch đăng ký hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục III-1 ban hành tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT.

– Giai đoạn 2 (từ ngày 1/9/2023), tiếp tục nâng cấp để đáp ứng việc triển khai các giao dịch còn lại như thay đổi thông tin, tạm ngừng/khôi phục hoạt động, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh…

———————————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

[W] https://dichvuketoandanang.vn

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights